V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí uživatel stránek („dále jen uživatel) se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl provozovateli:

 

Hébé s.r.o.

Štefánikova 2905/38, Zlín, PSČ 760 01

IČ: 27705161

(dále jen „provozovatel“)

 

Internetový obchod: www.hebezlin.cz

 

  1. Uživatel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje uvede správně, a bude informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích, pokud to bude potřeba pro zajištění dalšího poskytování služeb.

 

  1. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely, pro které uživatel udělil souhlas.

 

  1. Provozovatel zpracovává od okamžiku, kdy uživatel udělí souhlas s poskytnutím osobních údajů, o uživateli údaje, které uživatel provozovateli dobrovolně poskytne, a to za účelem:

 

  1. a) zasílání informací souvisejících se zbožím nebo službami provozovatele,
  2. b) reakce na dotaz.

 

  1. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, která jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, může:

 

požádat provozovatele o vysvětlení,

požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Poskytnuté informace slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám.

 

  1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

  1. Uživatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zasláním požadavku na e-mail info@hebezlin.cz.

 

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu provozovateli.