inbody

Měření složení těla přístrojem In Body

Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro měření složení lidského těla. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá pouze pár minut. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso. Není nutné, aby byla bez oblečení. Analýzu na In Body nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem, lidé s kovovými částmi v těle a těhotné ženy (menstruace může výsledky měření zkreslit). Složení těla na přístroji In Body je možno zjistit všem osobám ve věku od 6 let.

 

Analýzou těla na přístroji In Body mimo jiné zjistíme:

  • množství svalové hmoty a tukové tkáně a jejich rozložení v těle
  • hodnotu bazálního metabolismu, což je důležitá informace pro individuální výživová doporučení ze strany poradkyně pro výživu
  • míru kardiovaskulárního rizika
  • hydrataci těla

Kontraindikace pro měření složení těla přístrojem In Body:

Analýzu na In Body nesmí podstoupit osoby s kardiostimulátorem, lidé s kovovými částmi v těle a těhotné ženy (menstruace může výsledky měření zkreslit). Složení těla na přístroji In Body je možno zjistit všem osobám ve věku od 6 let.

Analýza složení těla na přístroji In Body nám dává cenné informace, na základě kterých lze upravit Vaše stravovací zvyklosti a pohybovou aktivitu tak, aby odpovídala přímo Vašim individuálním potřebám. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso. Není nutné, aby byla bez oblečení.