NÁZEV SLUŽBY POPIS Cena
In Body – základní výstup Měření složení těla. 350
In Body – rozšířený výstup Měření složení těla 450